Medialt tibialt stressyndrom (beinhinnebetennelse)

Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) – også kjent som beinhinnebetennelse – er en lokal overbelastningsskade på innsiden av skinnebeinet (tibia).

Sist revidert​: 31.01.2020.

Ken Fredin

Fysioterapeut, Oslo

  • Facebook
  • Twitter

Tilstanden gir smerter på innsiden av skinnebeinet i forbindelse med trening, og er gjerne på sitt høyeste like etter treningen. For enkelte kan smertene vare over flere dager, særlig etter hardere treningsøkter. For mange er tilstanden et tilbakevendende problem over mange år.

Tilstanden forekommer hyppig hos aktive personer, særlig blant utøvere i løp- og hoppidretter, inkl. friidrett, terrengløp, fotball, håndball, dans og tennis. Studier viser at så mange som 14-20 % av utøvere i løpeidretter utvikler MTSS gjennom en sesong (1). Militært personell er også særlig utsatt, med rapportert insidens på 7-35 % blant rekrutter i rekruttperioden (2-4). Tilstanden utvikler seg gjerne ifm. økt treningsmengde eller treningsintensitet, eller ved oppstart av ny aktivitet (5).

 

Ikke betennelse i beinhinnen

 

Tidligere trodde man at det var snakk om en betennelsestilstand i beinhinnen og/eller senefestene til leggmuskulaturen i dette området som følge av repeterende drag fra leggmusklene under aktivitet (såkalt traksjonsindusert periostitt) (6).

Denne teorien ble forlatt for 20 år siden etter at forskning gjorde det klart at det ikke finnes betennelsesforandringer i beinhinnen hos pasienter med MTSS (7,8). Man finner heller ikke andre forandringer i beinhinnen eller muskelsener som kan forklare tilstanden (9,10). I tillegg har det vist seg at musklene som man trodde skapte et slikt drag ikke fester seg i samme område som symptomene inntreffer (11-15).

 

Til tross for at forskere for lengst har gått vekk fra å forklare tilstanden som en overbelastning av beinhinne eller muskulatur/seneutspring i leggen, er dette fortsatt en utbredt forklaringsmodell blant leger og andre terapeuter, og også kjente norske helsenettsider som nhi.no og lommelegen.no (01.02.20).

 

Stressreaksjon i beinet

 

Skinnebeinet utsettes for betydelig krefter når vi går, løper og hopper. Ved større endringer i eller vedvarende høy treningsbelastning vil dette kunne medføre en stressreaksjon i skinnebeinet. Stresset som påføres skinnebeinet er størst i området hvor MTSS utvikler seg, på innsiden/baksiden av de nederste 2/3 av skinnebeinet (6,16,17). Årsaken til at akkurat denne delen av skinnebeinet ser ut til å være at dette området utsettes for særlig store bøyekrefter når vi belaster beinet (18), noe beinet tåler dårligere enn kompresjonskrefter (19,20).

 

Når treningsbelastningen blir høy nok og restitusjonen er utilstrekkelig vil det være større aktivitet i celler som bryter ned beinsubstansen (osteoklast) enn de som bygger den opp (osteoblast). Dette kan over tid både redusere beintetthet og tverrsnitt (6,17,21,22), noe vi ser tydelig hos utøvere med langvarige symptomer på MTSS (17,23). Dette gjør at toleranse for belastning reduseres ytterligere, noe som gjør det lettere for stressreaksjonen å utvikle seg videre.

Illustrasjon: Illustrasjonen viser forskjeller i beintetthetsmålinger mellom idrettsutøvere med MTSS i forhold til 1) sykehusarbeidere med lik alder og kjønnssammensetning (venstre), og 2) idrettsutøvere med sammenlignbare treningsregimer, lik alder og kjønnssammensetning (høyre).

 

Utøverne har betydelig lavere beintetthet i området hvor symptomene på MTSS inntreffer enn de andre gruppene. Basert på Magnusson et. al 2001 (17). Illustrasjon av Ken Fredin.

Innholdet på denne siden er kun til undervisning, og skal ikke erstatte medisinske råd som har blitt gitt av helsepersonell. MTSS.no tilbyr ikke medisinske råd.
FØLG OSS:
Vil du støtte denne siden ved å gi en donasjon?

Tips om feil på nettsiden