top of page
NO ▲
NO ▼
Medialt tibialt stressyndrom (MTSS) – også kjent som beinhinnebetennelse - er ofte en enkel diagnose å stille. Flere andre tilstander kan derimot gi like symptomer, og det anbefales at man oppsøker en lege eller fysioterapeut for å få undersøkt tilstanden.

Medialt tibialt stressyndrom (beinhinnebetennelse) - Diagnostikk

Aktivitetsrelaterte leggsmerter er vanlig blant løpere, og det finnes mange tilstander som kan gi like symptomer. En grundig undersøkelse er derfor viktig for å kunne sette riktig diagnose og utelukke andre potensielt mer alvorlige årsaker til leggsmertene.

 

Det stilles tre kriterier for å kunne stille diagnosen MTSS (1):

 

  1. Smerten er treningsindusert

  2. Smerten oppleves på innsiden av skinnebeinet.

  3. Det er vondt å trykke mot et minst 5 cm stort område på innsiden/baksiden skinnebeinet

 

Smerter fra MTSS kommer alltid i forbindelse med – eller etter – trening/aktivitet. For enkelte kan det være nok å løpe til bussen for å trigge smertene, for andre kommer de snikende utover en lengre løpetur. Hvis smertene ikke oppstår som en følge av trening/aktivitet så skal man mistenke andre tilstander i leggen enn MTSS.

 

Hvis området som er vondt å trykke på er mindre enn 5 cm, eller dersom det er ett punkt som er markant mer smertefullt enn nærliggende områder, så skal man mistenke tretthetsbrudd i skinnebeinet. Dette krever en helt annen behandlingstilnærming, og man skal ikke fortsette å trene før man har fått undersøkt tilstanden av kvalifisert helsepersonell.

Klinisk diagnose

 

MTSS er en klinisk diagnose, det vil si at den i hovedsak stilles på bakgrunn av samtale og undersøkelse hos en terapeut. Under en slik konsultasjon vil det blant annet stilt spørsmål omkring treningshistorikk, symptomer, tidligere plager, kosthold, og menstruasjonssyklus (les mer om den kvinnelige utøvertriaden her).

 

At MTSS er en klinisk diagnose betyr at det verken er nødvendig med MR, røntgen, ultralyd eller andre bildediagnostiske undersøkelser for å bekrefte tilstanden. Slike undersøkelsene kan derimot være til hjelp med å utelukke andre tilstander dersom det er grunn til å mistenke dette.

 

Differensialdiagnoser

 

Flere andre diagnoser kan gi like symptomer. Av disse er det særlig viktig å utelukke stressbrudd i tibia og kronisk muskellosjesyndrom, som krever andre behandlingstilnærminger. I tillegg til MTSS, tretthetsbrudd og muskellosjesyndrom kan leggsmerter også komme fra følgende tilstander (listen er ikke utfyllende):

 

  • Strekkskade i leggmuskel

  • Radikulopati/nerveproblematikk

  • Vaskulær claudicatio

  • Popliteal artery entrapment syndrome (PAES)

SKJUL REFERANSER
VIS REFERANSER
  1. Yates, B., & White, S. (2004). The incidence and risk factors in the development of medial tibial stress syndrome among naval recruits. The American journal of sports medicine, 32(3), 772-780.

Follow us on instagram

Sist oppdatert: 31.01.2020
Manuellterapeut, Oslo
bottom of page