NO ▲
NO ▼

Ken Fredin

Ken Fredin jobber som fysioterapeut for Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo, og gjennomfører mastergraden klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til fysioterapiutdannelsen har han en bachelorgrad i bevegelsesvitenskap fra NTNU, en universitetsutdannelse som fokuserer på idrettsprestasjon, testing og forskningsmetode.

Han har skrevet flere artikler om medialt tibialt stressyndrom og tretthetsbrudd i de norske fagtidsskriftene Fysioterapi i privat praksis og Fysioterapeuten, og publiserte i 2017 en systematisk oversiktsartikkel på behandling av nakkesmerter i det internasjonalt anerkjente tiddsskriftet Musculusceletal Science and Practice.