top of page
NO ▲
NO ▼

Ken Fredin

Ken Fredin jobber som manuellterapeut ved Bjørvika Fysioterapi og Kiropraktor i Oslo. Han ble ferdig utdannet fysioterapeut i 2018 og manuellterapeut i 2022. Manuellterapi er en klinisk videreutdanning i fysioterapi som gir utvidet kompetanse på diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Manuellterapeuter kan sykemelde i inntil 12 uker, rekvirere bildediagnostiske undersøkelser, og henvise til legespesialister.​ Han har også en bachelorgrad i bevegelsesvitenskap fra NTNU, som er en en universitetsutdannelse som fokuserer på idrettsprestasjon, testing og forskningsmetode.

Han har skrevet flere artikler om medialt tibialt stressyndrom og tretthetsbrudd i de norske fagtidsskriftene Fysioterapi i privat praksis og Fysioterapeuten, og publiserte i 2017 en systematisk oversiktsartikkel på behandling av nakkesmerter i det internasjonalt anerkjente tiddsskriftet Musculusceletal Science and Practice.

bottom of page